FELSEFE SÖYLEŞİLERİ

Felsefi düşüncenin gelişmesine ortam hazırlayan felsefe söyleşileri eğitim, bilim, sanat ve kültür etkinliklerinin bir temele dayanması gerekliliğinin bilinçlendirilmesine ve bu temelin atılmasına yardımcı olmak amacı ile düzenlenmektedir.

Felsefenin diğer disiplinlerle olan ilişkisi, farklılıkları ve benzerliklerinin konu alındığı söyleşiler on beş günde bir uzman konukların katılımı ile gerçekleştiriliyor.